Privacy verklaring

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

3. Van wie gebruiken we gegevens?

4. Hoe komen we aan je gegevens?

5. Welke gegevens gebruiken we van je?


6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

8. Met wie delen we je gegevens?

9. Waar slaan we je gegevens op?

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

11. Wat mag je van ons vragen?

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

13. Welke cookies gebruiken we?

14. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?